ระบบการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดต่อ/สอบถาม

สำนักงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2

ช่องทางติดต่อ

ที่อยู่ : 239 ถนน ห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
Email : osm.oou@cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 053-943154, 053-943693

Develop by Mobirise

© Copyright 2021 CMU RM - All Rights Reserved